Wyprofilowanie okładek i wykonanie skórzanej pochwy
Klinga wykonana przez Janusza "Yahoo" Bladowskiego (januszbladowski.pl).
Yahoo + skóra Yahoo + skóra Yahoo + skóra Yahoo + skóra